תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

מידע לסטודנטים לתואר ראשון

מצטייני רקטור ומצטייני דקאן

מצטייני רקטור ומצטייני דקאן

מצטייני רקטור

מדי שנה מקבלים התלמידים המצטיינים ביותר מכל פקולטה תעודת הצטיינות מטעם רקטור האוניברסיטה.

הקריטריונים המינימליים להצטיינות רקטור מפורסמים ע"י לשכת הרקטור מדי שנה ומתעדכנים מעת לעת.

בית הספר סגול למדעי המוח מברך את תלמידיו, ששמותיהם מופיעים להלן, על שזכו להימנות עם מצטייני רקטור האוניברסיטה בגין הישגיהם בשנת הלימודים:

תשע"ז: שקד פלגי - תלמיד המסלול ביולוגיה-בלשנות עם הדגש במדעי המוח

תשע"ה: שקד לובלינסקי – תלמידת המסלול ביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח

תשע"ד: טל דנקוביץ' – תלמידת המסלול ביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח

תשע"ג: אדם חכים – תלמיד המסלול ביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח


מצטייני דקאן

מדי שנה מוענקת תעודת הצטיינות מטעם ראש בית הספר, לתלמידי תואר בוגר המצטיינים ביותר בגין הישגים לימודיים בשנת הלימודים הקודמת.

מלגת הצטיינות ותעודת הצטיינות מוענקות ל5% מהתלמידים המצטיינים ביותר בשנת הלימודים בכל מסלול. תעודת הצטיינות מוענקת ל15% מהתלמידים המצטיינים ביותר בכל מסלול.

הקריטריונים המינימליים לקבלת הצטיינות יפורסמו עם פרסום שמות המצטיינים ומתעדכנים מעת לעת.

מצטייני דקאן בשנה"ל תשע"ז

מצטייני דקאן בשנה"ל תשע"ו

מצטייני דקאן בשנה"ל תשע"ה

מצטייני דקאן בשנה"ל תשע"ד

מצטייני דקאן בשנה"ל תשע"ג

מצטייני דקאן בשנה"ל תשע"ב