תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

מידע לסטודנטים לתואר ראשון

מסלול מהיר לתואר שני

מסלול מהיר לתואר שני

מסלול מהיר לתואר שני

מסלול מהיר לתואר שני במדעי המוח מיועד לסטודנטים מצטיינים במדעי המוח, המעוניינים להשתלב במחקר כבר בשלב מוקדם של הלימודים. המסלול מאפשר לסיים תואר ראשון ושני בארבע שנים בלבד (חמש שנים לתלמידי התואר הכפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח). ככלל, המסלול מעודד סטודנטים להרחיב את עבודת הפרויקט (או סדנא במדעי המחשב) למחקר רחב ומעמיק יותר בהיקף של מסטר, באותה מעבדה בה נערך הפרויקט, אולם במקרים מיוחדים ניתן יהיה להתחיל את המסלול במעבדה נוספת. בוגרי המסלול יוכלו להגיש מועמדות לתואר שלישי במדעי המוח או להשתלב במחקר ובתעשיה.