מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

מידע לסטודנטים לתואר ראשון

מסלול מהיר לתואר שני

מסלול מהיר לתואר שני

מסלול מהיר לתואר שני

מסלול מהיר לתואר שני במדעי המוח מיועד לסטודנטים מצטיינים במדעי המוח, המעוניינים להשתלב במחקר כבר בשלב מוקדם של הלימודים. המסלול מאפשר לסיים תואר ראשון ושני בארבע שנים בלבד (חמש שנים לתלמידי התואר הכפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח). ככלל, המסלול מעודד סטודנטים להרחיב את עבודת הפרויקט (או סדנא במדעי המחשב) למחקר רחב ומעמיק יותר בהיקף של מסטר, באותה מעבדה בה נערך הפרויקט, אולם במקרים מיוחדים ניתן יהיה להתחיל את המסלול במעבדה נוספת. בוגרי המסלול יוכלו להגיש מועמדות לתואר שלישי במדעי המוח או להשתלב במחקר ובתעשיה.