תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

מידע לסטודנטים לתואר ראשון

טפסים

טפסים

אישור פרויקט – להורדת הטופס

הרחבת פרויקט – להורדת הטופס

אישור סדנה במדעי המחשב – להורדת הטופס

טופס בקשה להכרה בקורס – להורדת הטופס

טופס רישום לקורסים מחוץ לפקולטה  – להורדת הטופס

טופס ערעור על תוצאות מבחן – להורדת הטופס

טופס בקשה לוועדת ההוראה – להורדת הטופס

טופס בקשה להעברת קורסים למסגרת עודפת – להורדת הטופס