מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

מידע לסטודנטים לתואר ראשון

קורסי בחירה

קורסי בחירה

קורסי בחירה תשפ״א

במסגרת לימודי התואר הראשון במדעי המוח, יש ללמוד קורסי בחירה להשלמת שעות הלימוד הדרושות בתכניות השונות כפי שמפורט בקובץ הבא: קורסי בחירה - תשפ״א

 

קורסי בחירה בשנים קודמות:

קורסי בחירה - תש"ף

קורסי בחירה תשע"ט:

קורסי בחירה בפסיכולוגיה

קורסי בחירה בבלשנות

קורסי בחירה במדעי המחשב

קורסי בחירה בהנדסה ביו-רפואית (מסלול אותות ומערכות בלבד)

 

קורסי בחירה תשע"ח: הקבצים - תשע״ח

קורסי בחירה תשע"ז: הקבצים - תשע"ז

קורסי בחירה תשע״ו: הקבצים – תשע"ו

קורסי בחירה תשע״ה: הקבצים – תשע"ה