תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

מידע לסטודנטים לתואר ראשון

קורסי בחירה

קורסי בחירה

קורסי בחירה תשע"ח:

במסגרת לימודי התואר הראשון במדעי המוח, יש ללמוד קורסי בחירה להשלמת שעות הלימוד הדרושות בתכניות השונות:

קורסי בחירה בפסיכולוגיה 

קורסי בחירה בבלשנות

קורסי בחירה במדעי המחשב

קורסי בחירה בהנדסה ביורפואית (מסלול אותות ומערכות בלבד)

הקבצים בביולוגיה


* קורסי בחירה בביולוגיה בשנים קודמות:

הקבצים - תשע"ז

הקבצים – תשע"ו

הקבצים – תשע"ה