מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

מידע לסטודנטים לתואר ראשון

קורסי בחירה

קורסי בחירה

 

קורסי בחירה תש״ף

 

קורסי בחירה תשע"ט:

במסגרת לימודי התואר הראשון במדעי המוח, יש ללמוד קורסי בחירה להשלמת שעות הלימוד הדרושות בתכניות השונות:

קורסי בחירה בפסיכולוגיה

קורסי בחירה בבלשנות

קורסי בחירה במדעי המחשב

קורסי בחירה בהנדסה ביו-רפואית (מסלול אותות ומערכות בלבד)

 

* קורסי בחירה בביולוגיה בשנים קודמות:

הקבצים תשע״ח

הקבצים - תשע"ז

הקבצים – תשע"ו

הקבצים – תשע"ה