מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

מידע לסטודנטים לתואר ראשון

ידיעון

ידיעון

ידיעון תשע"ט ביולוגיה-בלשנות עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ט התואר הכפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ט ביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ט פסיכולוגיה-מדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ט פיזיקה עם חטיבה במדעי המוח

 

ידיעון תשע"ז ביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ז ביולוגיה-בלשנות עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ז פסיכולוגיה-מדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ז תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ו

ידיעון תשע"ו ביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ו ביולוגיה-בלשנות עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ו פסיכולוגיה-מדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ו תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח

 

ידיעון תשע"ה

ידיעון תשע"ה ביולוגיה-פסיכולוגיה עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ה ביולוגיה-בלשנות עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ה פסיכולוגיה-מדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח

ידיעון תשע"ה תואר כפול בהנדסה ביו-רפואית ובביולוגיה עם הדגש במדעי המוח