מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

תכניות הלימוד לתואר ראשון

תואר ראשון בפסיכולוגיה-מדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח

תואר ראשון בפסיכולוגיה-מדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח

התכנית מיועדת לסטודנטים המתעניינים במדעי המוח מההיבט החישובי וההתנהגותי-קוגניטיבי. התכנית מבוססת על תכנית הלימודים הדו-חוגית בפסיכולוגיה ובמדעי המחשב וכוללת קורסים בסיסיים ומתקדמים בפסיכולוגיה , בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובמדעי המחשב בפקולטה למדעים מדוייקים ובנוסף קורסים ייעודיים במדעי המוח כגון מבנה המוח ותפקודו וקורסים בנוירופיזיולוגיה.

התכנית מקנה ידע בסיסי בנוגע לאופן שבו המוח מעבד מידע ברמה הקוגניטיבית וההתנהגותית, תוך שילוב כלים מתמטיים וחישוביים למידול תהליכים אלה. תחום מחקר זה נמצא היום בחזית חקר המוח וכולל לדוגמה:

  • ממשק מוח מכונה
  • ניתוח נתונים מתקדם (כולל Big Data) של נתוני הדמיה מוחית: EEG ו-MRI
  • מידול חישובי של תהליכים קוגניטיבים כתפיסה, זיכרון וקבלת החלטות
  • ראייה חישובית

תואר ראשון בפסיכולוגיה-מדעי המחשב בבית הספר סגול למדעי המוח

מרצה: פרופ' גלית יובל
התוכנית במסגרת ביה"ס סגול למדעי המוח
יום פתוח 2016 – אוניברסיטת תל אביב

מבוא לתואר ראשון בבית הספר סגול למדעי המוח אוניברסיטת תל אביב

מרצה: פרופ' אורי אשרי – ראש בית הספר
התוכנית במסגרת ביה"ס סגול למדעי המוח
יום פתוח 2016 – אוניברסיטת תל אביב