תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

תכניות הלימוד לתואר ראשון

תואר ראשון בפיסיקה עם חטיבה במדעי המוח

תואר ראשון בפיסיקה עם חטיבה במדעי המוח

תכנית זו מתמקדת בלימודי הפיזיקה עם חטיבה במדעי המוח. התלמיד ירכוש את הכלים המתמטיים והפיזיקליים המשמשים את הפיזיקאי תוך מתן כלים ייחודיים למחקר במדעי המוח. התכנית מפתחת יכולות חשיבה ולימוד עצמאיים ומקנה את הבסיס התיאורטי והמחקרי עליו מושתתת הפיזיקה בשילוב עם מדעי המוח. תלמידי התכנית יוכלו להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים בפיזיקה ובמדעי המוח ללא צורך בהשלמות.

מבוא לתואר ראשון בבית הספר סגול למדעי המוח אוניברסיטת תל אביב

מרצה: פרופ' אורי אשרי – ראש בית הספר
התוכנית במסגרת ביה"ס סגול למדעי המוח
יום פתוח 2016 – אוניברסיטת תל אביב