מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

תכניות הלימוד לתואר ראשון

תואר ראשון בפיסיקה עם חטיבה במדעי המוח

תואר ראשון בפיסיקה עם חטיבה במדעי המוח

תכנית זו מתמקדת בלימודי הפיזיקה עם חטיבה במדעי המוח. התלמיד ירכוש את הכלים המתמטיים והפיזיקליים המשמשים את הפיזיקאי תוך מתן כלים ייחודיים למחקר במדעי המוח. התכנית מפתחת יכולות חשיבה ולימוד עצמאיים ומקנה את הבסיס התיאורטי והמחקרי עליו מושתתת הפיזיקה בשילוב עם מדעי המוח. תלמידי התכנית יוכלו להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים בפיזיקה ובמדעי המוח ללא צורך בהשלמות.

מבוא לתואר ראשון בבית הספר סגול למדעי המוח אוניברסיטת תל אביב

מרצה: פרופ' אורי אשרי – ראש בית הספר
התוכנית במסגרת ביה"ס סגול למדעי המוח
יום פתוח 2016 – אוניברסיטת תל אביב