תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

מידע למועמדים לתואר ראשון

קורסי הכנה

קורסי הכנה

 

קורסי הכנה

 • מטרת קורסי ההכנה, הינה לרענן את הידע שנרכש בבית הספר התיכון ולהשלימו כהכנה לקראת הלימודים באוניברסיטה.
 • שימו לב, חלק מקורסי ההכנה, הינם דרישת קדם לקבלה ללימודים במסלול ובנוסף מומלצים מאוד, לרענון והבהרה של החומר גם לתלמידים שנבחנו בבחינות הבגרות במקצועות אלו ברמה של 5 יחידות לימוד.
 • מהניסיון שהצטבר, הוכח שתלמידים אשר השתתפו בקורסי ההכנה, השתלבו ביתר קלות במסגרת הלימודים האוניברסיטאית והצלחתם בלימודי שנה א', אשר מתבססת על מקצועות אלו, הייתה טובה יותר.
 • הקורסים מתקיימים בחודשי הקיץ, לפני תחילת שנת הלימודים.
 • הקורסים אינם מקנים פטור.

קורסי הכנה בפקולטה למדעי החיים

(לתלמידי ביולוגיה-פסיכולוגיה/בלשנות עם הדגש במדעי המוח)


הקבלה ללימודים במסלולים אלו מותנית בלימודים לבגרות ברמה של 4 יח"ל לפחות. מועמדים בעלי בגרות ברמה של 3 יח"ל נדרשים לעבור קורס הכנה במתמטיקה בחודשי הקיץ בציון 70 לפחות.

בנוסף מומלץ מאד להשלים את הידע במקצועות מתמטיקה, פיזיקה וכימיה (גם לתלמידים שלמדו מקצועות אלו ברמה מוגברת) לפני תחילת שנה"ל על מנת לרענן את הידע.
בחודשי הקיץ מקיימת הפקולטה לרפואה קורסי הכנה במקצועות אלו. לבחירת הקורס ולתשלום מקוון (הרישום יפתח בתחילת חודש יוני 2017)

ניתן להשלים את הידיעות במקצועות מתמטיקה, פיזיקה וכימיה גם בלימודים באוניברסיטה הפתוחה או בלימוד עצמי באמצעות ספרי הלימוד הבאים:

מתמטיקה:

 • ספרי לימוד לביה"ס התיכון
 • קורס האוניברסיטה הפתוחה – "חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי למדעים".

פיזיקה:

 • מכניקה וחשמל  / יורם אשל
 • פיזיקה תיכונית: סירס-זימנסקי, הוצאת יבנה

כימיה:

 • "דרכים בכימיה" – של האוניברסיטה הפתוחה
 • "כימיה – עולם החומר" – ד"ר דליה צ'שנובסקי

קורסי הכנה במדעים מדוייקים

(לתלמידי פסיכולוגיה-מדעי המחשב עם הדגש במדעי המוח)


הפקולטה למדעים מדויקים מציעה למועמדים העתידים להתחיל את הלימודים בפקולטה סדנאות הכנה במתמטיקה ובתכנות. מטרת סדנאות אלו הינה הקניית כלים ובניית מוכנות שיאפשרו להתמודד ביתר קלות עם הקורסים במהלך התואר.

קורס הכנה במתמטיקה:

בית הספר למדעי המתמטיקה מציע בתקופת הקיץ 2 קורסי הכנה בני 4 שבועות במתמטיקה. קורס ההכנה מהווה הכנה מצויינת ללימודים בבית הספר למדעי המחשב והוא מומלץ לכולם. בתום הקורס  ניתן לגשת לבחינת סיווג אשר תקנה לסטודנט שהשיג ציון של 85 ומעלה, פטור מקורס בחירה במסגרת לימודיו לתואר הראשון במדעי המחשב בהיקף 3 שעות. פרטים נוספים

קורס הכנה בתכנות:

ביה"ס למדעי המחשב מציע לתלמידים חדשים קורס הכנה בסיסי בתכנות. הקורס אינו חובה ומומלץ לסטודנטים נטולי רקע קודם בתכנות, או לבעלי רקע מועט. הקורס פתוח גם לתלמידים אשר מעוניינים ללמוד שפה חדשה או לשפר את יכולת התכנות. מטרת הקורס היא הכנת תלמידים בעלי רקע תכנותי חסר על מנת לצמצם את הפער מול תלמידים בעלי רקע מוקדם. הכוונה היא להקל על "קשיי הקליטה" בקורסים המבוססים תכנות בשנה הראשונה בתואר. הקורס בן 6 מפגשים של חצי יום ומתקיים במהלך חודש ספטמבר. להרשמה ופרטים נוספים.

קורסי הכנה לתלמידי הנדסה ביו-רפואית וביולוגיה עם הדגש במדעי המוח


קורס פיסיקה

כל המתקבלים לפקולטה להנדסה חייבים בידע מוקדם בפיזיקה."חסר פיזיקה" מוגדר כל מי שלא עמד בבחינת בגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל לפחות בציון 70 ומעלה. קבלתם של חסרי פיזיקה תהיה על תנאי, ותהיה מותנית בעמידה בבחינת הסיווג בפיזיקה (הנערכת על-ידי הפקולטה להנדסה), בציון 70 לפחות, עד סוף סמסטר א'. למועמדים "חסרי פיזיקה" מציעה הפקולטה להנדסה קורס הכנה בפיזיקה בקיץ (קורס פיזיקה 0). הקורס נמשך כ-6 שבועות, כ-3 פעמים בשבוע, ובסופו מתקיימת בחינת הסיווג (ניתן להירשם לבחינת הסיווג גם מבלי להירשם לקורס). לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות הסטודנטים בפקולטה להנדסה: 03-6409419 / 03-6406200 להרשמה ופרטים נוספים – קורס פיסיקה 0

קורס הכנה במתמטיקה

בשנים האחרונות אנו נוכחים לדעת כי חלק ניכר מהמתקבלים ללימודים בפקולטה להנדסה מתקשים, במיוחד בתחילת לימודיהם, להגיע לרמה ולקצב הלימוד הנדרשים בקורסי המתמטיקה השונים. לפיכך פתחנו באחרונה קורסי הכנה במתמטיקה לאלה החפצים בכך מכלל המתקבלים ללימודים.

בנוסף, ולאור הניסיון המצטבר, הוחלט, כי כל המתקבלים לפקולטה להנדסה שסיימו 4 יח"ל במתמטיקה יחויבו לעבור בחינת סיווג במתמטיקה' אשר תתקיים באחריות בית הספר למדעי המתמטיקה בשיתוף הפקולטה להנדסה. שלושה מועדי בחינה יועמדו לרשות הסטודנטים במהלך הקיץ.

על מנת לסייע למתקבלים להתכונן לבחינת הסיווג מוצע על ידי ביה"ס למדעי המתמטיקה קורס הכנה שהותאם לשם כך. ההשתתפות בקורס אינה חובה, אך היא מומלצת בעיקר לנדרשים לעבור את הבחינה, כמו גם לכלל המתקבלים כהכנה ללימודים בכלל ולקורסי המתמטיקה בפרט. הקורס יתקיים בשני מועדים במהלך הקיץ לפני תחילת שנת הלימודים (המעוניינים להשתתף יוכלו לבחור בכל אחד משני המועדים, על פי המועד המתאים להם). בסיום כל קורס תתקיים בחינה. מועד בחינה נוסף, ללא קורס, יתקיים כשבוע לפני תחילת הלימודים, על המועד תפורסם הודעה.

קורסים לקראת מבחן הסיווג במתמטיקה ובהנדסה:

בית הספר למדעי המתמטיקה מציע קורס הכנה בן 4 שבועות במתמטיקה. הקורס יוצע בשני מועדים בתקופת הקיץ ומועד נוסף יוצע לקראת סוף סמסטר א' (מועד הפתיחה יפורסם בהמשך).

הקורס מיועד לתלמידים אשר מבקשים להתקבל ללימודי תואר ראשון במתמטיקה או בהנדסה.

היקף הקורס 36 שעות לימוד ב- 4 שבועות. בסיום כל קורס תתקיים בחינת סיווג.

מחיר בחינת הסיווג  175 ₪ – להרשמה ולתשלום למבחן

 

הלימודים בקורס ההכנה הם רשות ועלותם 795 ₪, כולל בחינת הסיווג – להרשמה ולתשלום על הקורס

מומלץ מאוד  להשתתף בקורס ההכנה לבחינת הסיווג, שיהווה הכנה מצוינת ללימודים בבית הספר למדעי המתמטיקה ובפקולטה להנדסה למידע ופרטים נוספים – קורס ההכנה במתמטיקה.

 

להלן מועדי הקורסים:

קורס ראשון יתקיים בין התאריכים 27.7.17 – 2.7.17

בימי א' בשעות 15:00-19:00

בימי ה' בשעות 15:00-20:00

מועד מבחן סיווג 3.8.17 יום ה' בשעה 14:00 (יפורסם באותו היום ע"ג לוח המודעות)

 

קורס שני יתקיים בין התאריכים 24.8.17  –  30.7.17

בימי א' בשעות 15:00-19:00

בימי ה' בשעות 15:00-20:00

מועד מבחן סיווג 7.9.17 יום ה' בשעה 14:00 (יפורסם באותו היום ע"ג לוח המודעות)

 

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל:

יעל מושל, רכזת הקורס בביה"ס  למדעי המתמטיקה טל' 03-6405377

דוא"ל: youngmath@tauex.tau.ac.il

ורד דבורי, מזכירת סטודנטים בפקולטה להנדסה, טל' 03-6408489  דוא"ל:  veredd@tauex.tau.ac.il