מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תואר ראשון

מידע למועמדים

תוכניות הלימוד

מידע לסטודנטים

מידע למועמדים לתואר ראשון

קורסי הכנה

קורסי הכנה

קורסי הכנה

מטרת קורסי ההכנה, הינה לרענן את הידע שנרכש בבית הספר התיכון ולהשלימו כהכנה לקראת הלימודים באוניברסיטה.

שימו לב, חלק מקורסי ההכנה, הינם דרישת קדם לקבלה ללימודים במסלול ובנוסף מומלצים מאוד, לריענון והבהרה של החומר גם לתלמידים שנבחנו בבחינות הבגרות במקצועות אלו ברמה של 5 יחידות לימוד.

מהניסיון שהצטבר, הוכח שתלמידים אשר השתתפו בקורסי ההכנה, השתלבו ביתר קלות במסגרת הלימודים האוניברסיטאית והצלחתם בלימודי שנה א', אשר מתבססת על מקצועות אלו, הייתה טובה יותר.

הקורסים מתקיימים בחודשי הקיץ, לפני תחילת שנת הלימודים.

הקורסים אינם מקנים פטור.

 

קורס הכנה במתמטיקה:

בית הספר למדעי המתמטיקה מציע בתקופת הקיץ 2 קורסי הכנה בני 4 שבועות במתמטיקה. קורס ההכנה מהווה הכנה מצוינת ללימודים בבית הספר למדעי המחשב והוא מומלץ לכולם. בתום הקורס  ניתן לגשת לבחינת סיווג. לפרטים נוספים.

 

קורס פיסיקה

כל המתקבלים לפקולטה להנדסה חייבים בידע מוקדם בפיזיקה. "חסר פיזיקה" מוגדר כל מי שלא עמד בבחינת בגרות בפיזיקה בהיקף של 5 יח"ל לפחות בציון 70 ומעלה. קבלתם של חסרי פיזיקה תהיה על תנאי, ותהיה מותנית בעמידה בבחינת הסיווג בפיזיקה (הנערכת על-ידי הפקולטה להנדסה), בציון 70 לפחות, עד סוף סמסטר א'. למועמדים "חסרי פיזיקה" מציעה הפקולטה להנדסה קורס הכנה בפיזיקה בקיץ .

לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות הסטודנטים בפקולטה להנדסה:03-6406200/9419 .