מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Choice-related Activity in Primate Parietal Neurons Does Not Imply a Causal Role in Choices