מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Lecture 8: Bottom-up Research: the Most Critical Skill in Entrepreneurship