מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Lecture 1 – Is Your "Million Dollar Idea" a Viable Business Concept?