מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Entrepreneurship in Neuroscience – Workshop in Heidelberg