מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Structural Transition in Myelin Membrane as Initiator of Multiple Sclerosis.

Structural Transition in Myelin Membrane as Initiator of Multiple Sclerosis.


Shaharabani R, Ram-On M, Avinery R, Aharoni R, Arnon R, Talmon Y, Beck R.

J Am Chem Soc

כתוב/כתבי תגובה