מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Short Term Motor-Skill Acquisition Improves with Size of Self-Controlled Virtual Hands.

Short Term Motor-Skill Acquisition Improves with Size of Self-Controlled Virtual Hands.


Ossmy O, Mukamel R.

PLoS One

כתוב/כתבי תגובה