מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Pain and Cognitive Function Among Older Adults Living in the Community.

Pain and Cognitive Function Among Older Adults Living in the Community.


van der Leeuw G, Eggermont LH, Shi L, Milberg WP, Gross AL, Hausdorff JM, Bean JF, Leveille SG.

J Gerontol A Biol Sci Med Sci

כתוב/כתבי תגובה