מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

One-Class FMRI-Inspired EEG Model for Self-Regulation Training.

One-Class FMRI-Inspired EEG Model for Self-Regulation Training.


Meir-Hasson Y, Keynan JN, Kinreich S, Jackont G, Cohen A, Podlipsky-Klovatch I, Hendler T, Intrator N.

PLoS One

כתוב/כתבי תגובה