מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Olfactory identification in LRRK2 G2019S mutation carriers: a relevant marker?

Olfactory identification in LRRK2 G2019S mutation carriers: a relevant marker?


Saunders-Pullman R, Mirelman A, Wang C, Alcalay RN, San Luciano M, Ortega R, Raymond D, Mejia-Santana H, Ozelius L, Clark L, Orr-Utreger A, Marder K, Giladi N, Bressman SB.

Ann Clin Transl Neurol

כתוב/כתבי תגובה