מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Object representations in visual working memory change according to the task context.

Object representations in visual working memory change according to the task context.


Balaban H, Luria R.

Cortex

כתוב/כתבי תגובה