מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Face Processing Systems: From Neurons to Real-World Social Perception.

Face Processing Systems: From Neurons to Real-World Social Perception.


Freiwald W, Duchaine B, Yovel G.

Annu Rev Neurosci

כתוב/כתבי תגובה