מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Distinguishing Feigned From Sincere Performance in Psychophysical Pain Testing.

Distinguishing Feigned From Sincere Performance in Psychophysical Pain Testing.


Kucyi A, Scheinman A, Defrin R.

J Pain

כתוב/כתבי תגובה