מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Apolipoprotein E4 reduces evoked hippocampal acetylcholine release in adult mice.

Apolipoprotein E4 reduces evoked hippocampal acetylcholine release in adult mice.


DolejÁÌ_ E, Liraz O, Rudajev V, Zim€Ì_k P, Dole_al V, Michaelson DM.

J Neurochem

כתוב/כתבי תגובה