מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Alzheimer's disease pathology is attenuated in a CD38-deficient mouse model.

Alzheimer's disease pathology is attenuated in a CD38-deficient mouse model.


Blacher E, Dadali T, Bespalko A, Haupenthal VJ, Grimm MO, Hartmann T, Lund FE, Stein R, Levy A.

Ann Neurol

כתוב/כתבי תגובה