מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

A sensory-motor control model of animal flight explains why bats fly differently in light versus dark.

A sensory-motor control model of animal flight explains why bats fly differently in light versus dark.


Bar NS, Skogestad S, Mar̤al JM, Ulanovsky N, Yovel Y.

PLoS Biol

כתוב/כתבי תגובה