מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

פרופ' רות דפרין ופרופ' יניב אסף מחפשים עוזר מחקר לניתוח נתוני סריקות מוחיות במגנט. .

Position details

פרופ' רות דפרין ופרופ' יניב אסף מחפשים עוזר מחקר לניתוח נתוני סריקות מוחיות במגנט. .

The Laboratory of ruth defrin  

Is looking for Project student, Research associate, Technician

Position title

Job description

עוזר המחקר יעבור הדרכה לביצוע אנליזות ויקבל תשלום על עבודתו