מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Yavin Shaham

Prof. Shaham Yavin

Past seminar at Sagol School of Neuroscience: 10.9.14

Lecture title: Relapse to drug use: behavioural and neuronal mechanisms