מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Hyman Steven

Prof. Hyman Steven M.D.

Past seminar at Sagol School of Neuroscience: 6.1.14

Lecture title: Success in schizophrenia genetics: New challenges for neurobiology