מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Shohamy Daphna

Prof. Daphna Shohamy

Past seminar at Sagol School of Neuroscience: 22.12.16

Lecture title:  How memory guides value-based decisions