מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Henriette van Praag

Prof. Henriette van Praag

Past seminar at Sagol School of Neuroscience: 20.5.15

Lecture title: Effects of Exercise and Nutrients on Brain Function