מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Shatz J. Carla

Prof. Carla J. Shatz

Past seminar at Sagol School of Neuroscience: 6.6.13

Lecture title: Surprise at the synapse: MHC Class I, pruning and plasticity