מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Poldrack A. Russell

Prof. Russell A. Poldrack

Past seminar at Sagol School of Neuroscience: 15.3.15

Lecture title: Relating neural and mental representations using fMRI