מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Nathaniel Daw

Prof. Nathaniel Daw

Past seminar at Sagol School of Neuroscience: 31/3/19

The Event:

Minisymposium: Decision making in the brain — Consensus and Controversies