מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Nathalie Rouach

Nathalie Rouach

College de France

Past seminar at Sagol School of Neuroscience: 26.02.2018

Lecture title: Astroglial regulation of synaptic circuits,