מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Hock Christoph

Prof. Hock Christoph

Past seminar at Sagol School of Neuroscience: 28.1.15

Lecture title: Immunotherapy of Alzheimer’s Disease