מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Yasunori Hayashi

Prof. Yasunori Hayashi

Past seminar at Sagol School of Neuroscience: 22.1.15

Lecture title: Roles of cytoskeleton in hippocampal synaptic plasticity