מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

György Buzsáki

Prof. György Buzsáki

NYU

Past seminar at Sagol School of Neuroscience: 26.02.2018

Lecture title: Short and long-term plasticity in the hippocampal CA1 circuit