מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Elly Nedivi

Prof. Elly Nedivi

MIT

Past seminar at Sagol School of Neuroscience: 26.02.2018

Lecture title: Visualizing synapse structural remodeling in vivo