מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Ehud Isacoff

Prof. Ehud Isacoff

UC Berkeley

Past seminar at Sagol School of Neuroscience: 26.02.2018

Lecture title: Homeostatic control of synapses and neural circuit output