מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Douglas Field

Prof. Douglas Field

NIH

Past seminar at Sagol School of Neuroscience: 26.02.2018

Lecture title: Plasticity of Myelin Structure to Adjust Conduction Velocity