מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Don Katz

Prof. Don Katz

Brandeis University

Past seminar at Sagol School of Neuroscience: 11/2017