מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע לסטודנטים לתואר שלישי

סילבוסים

סילבוסים

סילבוסים תארים מתקדמים

סילבוסים - תשפ״א

שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים - סילבוס

הבסיס העצבי למחלות נוירולוגיות - סילבוס

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני - היבטים נוירולוגיים  - סילבוס

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני - פסיכיאטריה - סילבוס

סילבוסים - תש״ף

סמינר מדעי המוח - סילבוס

ארגז כלים למדען המתחיל - סילבוס

למידה חישובית למדעי המוח - סילבוס

שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים - סילבוס

הבסיס העצבי למחלות נוירולוגיות - סילבוס

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני - היבטים נוירולוגיים  - סילבוס

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני - פסיכיאטריה - סילבוס

סילבוסים - תשע"ט

סמינר מדעי המוח - סילבוס

סדנת שדה בתקשורת בעלי-חיים - סילבוס

הבסיס המולקולרי - נוירוביולוגיה סמסטר א תשעט - סילבוס

רשתות מוחיות וגרפים - סילבוס

למידה חישובית למדעי המוח - סילבוס

מדע הטוב הרע והמכוער - סילבוס

פייתון למדעי המוח - סילבוס

שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים - סילבוס

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני - היבטים נוירולוגיים  - סילבוס

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני - פסיכיאטריה - סילבוס

עקרונות בסיסים בפיתוח תרופות - סילבוס

נוירופסיכיאטריה – נוירו-ביולוגיה של תסמונות התנהגותיות רגשיות - סילבוס

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – פסיכיאטריה - סילבוס

סילבוסים - תשע"ח

מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית – סילבוס

הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונק – סילבוס

עקרונות בסיסיים בפיתוח תרופות – סילבוס

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני – היבטים נוירולוגיים – סילבוס

מחלות מערכת העצבים ועקרונות המחקר הקליני – פסיכיאטריה – סילבוס

הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים – פסיכיאטריה – סילבוס

שיטות מחקר במדעי המוח הקליניים – סילבוס

נוירופסיכיאטריה – נוירו ביולוגיה של תסמונות התנהגותיות רגשיות – סילבוס

מדע: הטוב, הרע והמכוער – סילבוס

פייתון למדעי המוח – סילבוס