מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע לסטודנטים לתואר שלישי

ידיעונים ותקנונים

ידיעונים ותקנונים

ידיעונים

ידיעון לדוקטורט ודוקטורט ישיר תשפ״א

ידיעון לדוקטורט ודוקטורט ישיר תש״ף

ידיעון לדוקטורט ודוקטורט ישיר תשע״ט

ידיעון לדוקטורט תשע"ח

ידיעון לדוקטורט תשע"ז

ידיעון לדוקטורט תשע"ו - לתלמידי מחקר במסלול הרגיל ובמסלול הישיר לדוקטורט אשר התחילו לימודיהם בשנת תשע"ו

תכנית הלימודים לדוקטורט תשע"ה - לתלמידי מחקר במסלול הרגיל ובמסלול הישיר לדוקטורט אשר התחילו לימודיהם בשנת תשע"ה

תכנית הלימודים תשע"ד - לסטודנטים אשר התחילו לימודיהם בשנת תשע"ד

עדכון לתכנית הלימודים תשע"ג - לסטודנטים אשר התחילו לימודיהם בשנת תשע"ג

תכנית הלימודים תשע"ג - לסטודנטים אשר התחילו לימודיהם בשנת תשע"ג

תקנונים

תקנון דוקטורט רגיל - תקף החל משנת הלימודים תשע"ה

תקנון דוקטורט ישיר - תקף החל משנת הלימודים תשע"ה

תקנון בחינות

תקנון - לסטודנטים אשר התחילו לימודיהם בשנים תשע"ג ותשע"ד