מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע לסטודנטים לתואר שלישי

הנחיות

הנחיות

הנחיות עבודה לליווי סטודנט במהלך הדוקטורט - להורדת הטופס

הנחיות לדו"ח סיכום רוטציה  – להורדת הטופס

הנחיות להגשת הצעת המחקר לדוקטורט – להורדת הטופס

הנחיות להגשת דו"חות התקדמות במהלך הדוקטורט – להורדת הטופס

הנחיות להגשת עבודת הדוקטור – להורדת הטופס

הנחיות לכתיבת קורות חיים ורשימת פרסומים – להורדת הטופס

תבניות השער לעבודת הדוקטורט בעברית ובאנגלית – להורדת הטופס