מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע לסטודנטים לתואר שלישי

טפסים

טפסים

טופס אישור תכנית הלימודים לתשע"ט – להורדת הטופס

בקשה להכרה בקורס – להורדת הטופס

רישום לקורסים לתארים מתקדמים בפקולטה אחרת – להורדת הטופס

טופס ערעור על ציון בבחינה – להורדת הטופס

טופס אישור רוטציה  – להורדת הטופס

אישור על מתן הרצאה פומבית – להורדת הטופס

טופס הסכמת הנחייה למנחה לדוקטורט – להורדת הטופס