מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע לסטודנטים לתואר שני

סיום התואר השני

סיום התואר השני

הנחיות לכתיבת עבודת הגמר וסיום התואר השני – להורדת הטופס

תבניות דפי שער לתואר השני – להורדת הטופס

אישור הרצאה פומבית – להורדת הטופס

סיום לימודים

טקס הבוגרים לשנה"ל תשע"ט יתקיים ביום שלישי 28.5.2019

 

בטקס יחולקו תעודות מוסמך לכל מי שסיימו לימודיהם וקיבלו אישור זכאות לתואר עד וכולל 28.2.2019