מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע למועמדים

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות

 

 

ההרשמה לתארים מתקדמים

לשנה"ל תשפ"א פתוחה!

ההרשמה תיסגר ביום חמישי 30.4.2020

בשעה 14:00

 

 

עקב המצב  לצורך הרשמה  ניתן להעביר את הטפסים וגליונות הציונים 

(ניתן תדפיס מהמידע האישי) במייל בלבד לכתובת ruthiw@tauex.tau.ac.il

 

מועמדים המעוניינים להגיש מועמדות למסלול לתואר שני ולמסלול לדוקטורט ישיר

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לתכנית יבצעו רישום מקוון (לתואר שני) דרך אתר הרישום של האוניברסיטה ויצרפו לרישום את המסמכים על פי הנדרש באתר הרישום

במקביל לרישום באתר יש להגיש למזכירות בית הספר את המסמכים הבאים במייל:

  1. טופס הגשת מועמדות, כולל הצהרת כוונות ובצירוף תמונת פספורט לחץ להורדת הקובץ
  2. קורות חיים כקובץ נפרד
  3. כתובות מייל של שני ממליצים (בתוך טופס הגשת המועמדות).     
  4. גיליונות ציונים עדכניים + תעודת "בוגר" או "אישור זכאות לתואר" מקוריים או העתק נאמן למקור מהמוסד בו למדו
  5. מצגת  power point (כמפורט בטופס הגשת המועמדות) – תועבר במייל בלבד.

את כל החומר יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת:  ruthiw@tauex.tau.ac.il

המועד האחרון להגשת מלוא המסמכים במייל הוא 30.4.2020 בשעה 14:00. הזימונים לראיונות יתבצעו על סמך המסמכים שהוגשו במועד ולא יתקבלו מסמכים באיחור.
 

לאחר הערכה וסינון ראשוני – חלק מהמועמדים/ות יוזמנו לראיון עם וועדת הקבלה.

המועמד/ת י/תציג בפני הוועדה את המצגת ששלח/ה והוועדה תבחן את הידע שרכש/ה המועמד/ת במהלך לימודים קודמים, את יכולתו/ה להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית, יכולת אנליטית, הבנת עקרונות בסיסיים של שיטות מחקר ונושאי עניין כפי שהוגדרו על-ידו/ה במצגת וב -  Research Statement  

משך הראיון הוא כ – 10 דקות.

זימונים לראיונות יישלחו במייל בלבד. הראיונות עם ועדת הקבלה יתקיימו בין התאריכים 5.5.2020 ל 26.5.2020. תשובות תישלחנה למועמדים עד סוף יוני 2020.

מועמדים המעוניינים להגיש מועמדות למסלול דוקטורט רגיל

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לתכנית יגישו למזכירות ביה"ס את המסמכים הבאים במייל:

  1. טופס הגשת מועמדות, כולל הצהרת כוונות ובצירוף תמונת פספורט לחץ להורדת הקובץ
  2. קורות חיים כקובץ נפרד
  3. כתובות מייל של שני ממליצים (בתוך טופס הגשת המועמדות).     
  4. גיליונות ציונים עדכניים משני התארים + תעודת "בוגר" ותעודת "מוסמך" או "אישור זכאות לתואר" מקוריים או העתק נאמן למקור מהמוסד בו למדו
  5. מצגת  power point (כמפורט בטופס הגשת המועמדות) – תועבר במייל בלבד.

את כל החומר יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת:  ruthiw@tauex.tau.ac.il

המועד האחרון להגשת מלוא המסמכים במייל הוא 30.4.2020 בשעה 14:00. הזימונים לראיונות יתבצעו על סמך המסמכים שהוגשו במועד ולא יתקבלו מסמכים באיחור.

לאחר הערכה וסינון ראשוני- חלק מהמועמדים/ות יוזמנו לראיון עם ועדת הקבלה, המורכבת מ 3-6 חברי סגל בבית הספר למדעי המוח.

המועמד/ת י/תציג בפני הוועדה את המצגת ששלח/ה והוועדה תבחן את הידע שרכש/ה התלמיד/ה במהלך לימודים קודמים, את יכולתו/ה להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית, יכולת אנליטית, הבנת עקרונות בסיסיים של שיטות מחקר, ונושאי עניין כפי שהוגדרו על-ידו/ה במצגת וב -- Research Statement  

משך הראיון הוא כ - 20 דקות.

זימונים לראיונות יישלחו במייל בלבד. הראיונות עם ועדת הקבלה יתקיימו בין התאריכים 5.5.2020 ל 26.5.2020. תשובות תישלחנה למועמדים עד סוף יוני 2020.

ליעוץ ולפרטים נוספים

רותי וולף  ruthiw@tauex.tau.ac.il  03-6409385