מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מסלולי הלימוד

תואר דוקטור במדעי המוח – מסלול רגיל

תואר דוקטור במדעי המוח – מסלול רגיל

מסלולי הלימוד

לתארים מתקדמים במדעי המוח

תואר דוקטור במדעי המוח – מסלול רגיל

תכנית לתואר דוקטור במדעי המוח - המסלול הרגיל לבעלי תואר שני מחקרי

תכנית הלימודים במסלול הרגיל לדוקטורט בבית הספר סגול למדעי המוח ייחודית בכך שהיא מציעה מגוון רחב של קורסים מתחומים שונים הכוללים: מדעי המוח מולקולריים, מדעי המוח מערכתיים, מדעי המוח בדגש על חישוביות ומדעי המוח התנהגותיים או קוגניטיביים. הקורסים יציגו בפני התלמידים את המושגים ושיטות המחקר העיקריות כמו גם את חזיתות המחקר הנוכחיות בחקר המוח.

מלגות

סטודנטים בתכנית יקבלו מלגת קיום מוגדלת למשך כל תקופת הלימודים הרשמית (4 שנים). המשך המלגה משנה לשנה יהיה מותנה בדו"ח התקדמות ומעברי שלבים בדוקטורט כפי שמקובל. וועדת הדוקטורט הבית הספרית תהיה ממונה על חלוקת המלגות.

מהלך הלימודים במסלול הרגיל:

היקף הלימודים בתכנית: על הסטודנט ללמוד קורסי חובה בהתאם למפורט בתכנית הלימודים.

בנוסף, על הסטודנט ללמוד מספר קורסי חובה נוספים שלא מזכים בנקודות אקדמיות: כתיבה מדעית, בטיחות (במידת הצורך).

מאחר וסה"כ שעות חובה במסגרת התואר הם מעל המינימום האוניברסיטאי הדרוש (8 ש"ס), הסטודנטים לא מחויבים ללמוד קורסי בחירה נוספים, אך מוזמנים לעשות זאת.

על הסטודנט להשלים  את עבודת הדוקטורט במשך כ- 4 שנים.

איך מתקבלים?

תנאי קבלה לתכנית לתואר דוקטור במדעי המוח - המסלול הרגיל:

יכולים להגיש מועמדות תלמידים מצטיינים שקיבלו תואר "בוגר" בציון משוקלל של 85 לפחות ותואר מוסמך בציון משוקלל של 90 לפחות, וציון עבודת הגמר (התיזה) 90 לפחות.

המסלול מתאים לסטודנטים שסיימו מדעי המוח, מדעי החיים, מדעים מדויקים, הנדסה ופסיכולוגיה. סטודנטים שסיימו תכניות לימוד של מדעי  המוח באוניברסיטת תל אביב יוכלו להתחיל את לימודיהם לאחר קבלתם לתכנית ללא לימודי השלמה. תלמידים מצטיינים מתחומים אחרים יידרשו ללמוד קורסי השלמה כמפורט בהמשך.

הקבלה לתכנית תהיה לאחר ראיון קבלה עם הוועדה הבין-תחומית אשר תבחר את המועמדים המתאימים ביותר. במהלך הראיון המועמדים יידרשו להציג את עבודת הפרויקט/מסטר או עבודה מדעית רלוונטית שיבחרו, ולהראות יידע ויכולת חשיבה בתחום העבודה המוצגת. בנוסף המועמדים יידרשו להראות עניין והבנה בתחומים נוספים במדעי המוח.

ליעוץ ולפרטים נוספים

רותי וולף  ruthiw@tauex.tau.ac.il  03-6409385