מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מסלולי הלימוד

תואר דוקטור במדעי המוח – מסלול ישיר

תואר דוקטור במדעי המוח – מסלול ישיר

מסלולי הלימוד

לתארים מתקדמים במדעי המוח

תואר דוקטור במדעי המוח – מסלול ישיר

תכנית לתואר דוקטור במדעי המוח - מסלול ישיר

תכנית הלימודים במסלול הישיר לתואר דוקטור בבית הספר סגול למדעי המוח ייחודית בכך שהיא מציעה מגוון רחב של קורסים מיחידות שונות בהם קורסי חובה, קורסי רשות וסמינר מחקר. קורסי החובה יציגו בפני הסטודנטים את המושגים ושיטות המחקר העיקריות כמו גם את חזיתות המחקר הנוכחיות בחקר המוח. סמינר המחקר יעדכן את הסטודנט בתחומי המחקר העכשוויים וקורסי שיטות המחקר יאפשרו לסטודנט להיחשף לשיטות מדידה מתקדמות במגוון תחומים. קורסי הבחירה יאפשרו לסטודנט להעמיק ידע בתחומי מחקר מסוימים בחקר המוח ויכינו אותו לעבודה בתכנית המחקר הספציפית לו.

מטרת התכנית היא להכשיר למחקר סטודנטים בעלי ידע בשניים או שלושה מתחומים אלו על מנת שיוכלו לבצע מחקר בין תחומי במדעי המוח.

המסלול הישיר מתאים לסטודנטים שסיימו תואר ראשון במדעי המוח, מדעי החיים, מדעים מדויקים, הנדסה, ופסיכולוגיה.  סטודנטים שסיימו תכניות לימוד של מדעי המוח באוניברסיטת תל אביב יוכלו להתחיל את לימודיהם לאחר קבלתם לתכנית ללא לימודי השלמה. סטודנטים מצטיינים מתחומים אחרים יידרשו ללמוד קורסי השלמה כמפורט בהמשך.

מלגות

סטודנטים בתכנית יקבלו מלגת קיום מוגדלת למשך כל תקופת הלימודים כפי שמוגדרת בתקנון. המשך המלגה משנה לשנה יהיה מותנה בדו"ח התקדמות ומעברי שלבים בדוקטורט כפי שמקובל. וועדת הדוקטורט הבית הספרית תהיה ממונה על חלוקת המלגות.

מהלך הלימודים במסלול הישיר:

היקף הלימודים בתכנית: 34 ש"ס.

במהלך השנה הראשונה חובה על התלמיד להשלים את קורסי החובה ומספר קורסי בחירה בהיקף כולל של 20 ש"ס לפחות. פטור מאחד או יותר מקורסים אלה יינתן על סמך לימודים קודמים, אולם קורסי בחירה בהיקף דומה יילמדו במקום קורס החובה. בנוסף ילמד הסטודנט מספר קורסי חובה נוספים שלא מזכים בנקודות אקדמיות: כתיבה מדעית, בטיחות (במידת הצורך).

במשך כל תקופת הלימודים בתכנית הסטודנטים חייבים להשתתף ולהרצות בסמינר התכנית ובמפגשים השנתיים. סטודנט אשר ייעדר מהסמינרים, יופסקו לימודיו בתכנית.

על הסטודנט לסיים את כל חובותיו האקדמיות כשנה לאחר אישור הצעת המחקר.

המעבר לשנה השנייה מותנה בקבלת ציון ממוצע של 90 לפחות ב־20 ש"ס ובאישור הוועדה היחידתית לאחר עמידה בבחינת כשירות.

רוטציות במסלול הישיר:

במהלך השנה הראשונה במסלול הישיר יבצע סטודנט שתיים עד שלוש רוטציות בנות 3 חודשים כל אחת במעבדות העוסקות בתחומים או בשאלות מחקר שונות. מטרת הרוטציות היא לחשוף את הסטודנט למחקר בשיטות ובגישות שונות במדעי המוח ולסייע לו למצוא מעבדה לעבודת המחקר. במהלך הרוטציה יצטרף הסטודנט לפרויקט מחקר במעבדה וילמד את שיטות המחקר בהם משתמשים במעבדה שנבחרה. בחירת המנחה לרוטציה מחייבת אישור ראשי התכנית.

משך הלימודים: לאחר סיום שנת הרוטציה, על הסטודנט להשלים  את עבודת המחקר במשך כ-4 שנים נוספות: סה"כ כ- 5 שנים.

איך מתקבלים?

תנאי קבלה לתכנית לתואר דוקטור במדעי המוח - מסלול ישיר:

  • יכולים להגיש מועמדות סטודנטים מצטיינים שקיבלו תואר "בוגר" בציון משוקלל של 90 לפחות.
  • בוגרי תואר ראשון בתכניות הלימודים של בית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב יוכלו להתקבל לתכנית ללא לימודי השלמה. סטודנטים מצטיינים מתחומים אחרים יידרשו ללמוד לימודי השלמה בהתאם לרשימת השלמות שתיקבע מעת לעת על ידי בית הספר.
  • יכולים להגיש מועמדות סטודנטים לתואר שני, שסיימו שנה ראשונה של לימודי התואר השני בהיקף של לפחות 20 ש"ס בציון ממוצע של 90 לפחות, קיבלו את התואר "בוגר" בציון משוקלל של 85 לפחות (או 82 לפחות בתחומים: הנדסה, מדעי המחשב, פיזיקה ומתמטיקה), ביצעו פרויקט מחקרי ושהישגיהם בולטים במיוחד.

הקבלה לתכנית תהיה לאחר ראיון קבלה עם הוועדה היחידתית הבין-תחומית אשר תבחר את המועמדים המתאימים ביותר. במהלך הראיון המועמדים יידרשו להציג את עבודת הפרויקט/עבודה מדעית רלוונטית שיבחרו, ולהראות ידע ויכולת חשיבה בתחום העבודה המוצגת. בנוסף המועמדים ידרשו להראות עניין והבנה בתחומים נוספים במדעי המוח.

ליעוץ ולפרטים נוספים

רותי וולף  ruthiw@tauex.tau.ac.il  03-6409385