תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע למועמדים

מסלולי הלימוד

מסלולי הלימוד

מסלולי הלימוד

לתארים מתקדמים במדעי המוח

בית הספר למדעי המוח מציע להצטרף למסלולי לימודים לתארים מתקדמים במדעי המוח:

  • תואר שני במדעי המוח

    במסלול המחקרי / במסלול המחקרי קליני

  • תואר שלישי במסלול הרגיל

    במסלול המחקרי / במסלול המחקרי קליני

  • תואר שלישי במסלול הישיר

    במסלול המחקרי / במסלול המחקרי קליני

ליעוץ ולפרטים נוספים

רותי וולף  ruthiw@tauex.tau.ac.il  03-6409385