מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע למועמדים

מסלולי הלימוד

מסלולי הלימוד

מסלולי הלימוד

לתארים מתקדמים במדעי המוח

בית הספר למדעי המוח מציע להצטרף למסלולי לימודים לתארים מתקדמים במדעי המוח:

  • תואר שני במדעי המוח

    במסלול המחקרי / במסלול הקליני / במסלול לחישוביות עצבית ומידול מוחי

  • תואר שלישי במסלול הרגיל

  • תואר שלישי במסלול הישיר

ליעוץ ולפרטים נוספים

רותי וולף  ruthiw@tauex.tau.ac.il  03-6409385