תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע למועמדים

מסלולי הלימוד

מסלולי הלימוד

מסלולי הלימוד

לתארים מתקדמים במדעי המוח

בית הספר למדעי המוח מציע להצטרף למסלולי לימודים לתארים מתקדמים במדעי המוח:

  • תואר שני במדעי המוח

    במסלול המחקרי / במסלול הקליני / במסלול לחישוביות עצבית ומידול מוחי

  • תואר שלישי במסלול הרגיל

  • תואר שלישי במסלול הישיר

ליעוץ ולפרטים נוספים

רותי וולף  ruthiw@tauex.tau.ac.il  03-6409385