מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע למועמדים

השלמות

השלמות

לימודי השלמה בביה"ס סגול למדעי המוח

התכניות ללימודי התואר השני והשלישי מיועדת לסטודנטים המעוניינים לחקור מנגנונים המעורבים בתפקוד המוח תוך שילוב של גישה בין-תחומית נרחבת המשלבת מחקר מתחומים מגוונים כגון ביולוגיה, רפואה, פסיכולוגיה, פיסיקה, מתמטיקה, כימיה, הנדסה ומדעי המחשב.

התכנית היא רב תחומית ופתוחה לבוגרים מצטיינים שסיימו לימודים במגוון פקולטות: מדעי המוח, מדעי החיים, רפואה, מדעים מדויקים, הנדסה ופסיכולוגיה.

ועדת הקבלה תשקול מועמדותם של בוגרים מצטיינים (88 ומעלה) בכלכלה, פילוסופיה, חינוך ובלשנות.

תכנית ההשלמה תותאם לכל סטודנט/ית עפ"י הרקע איתו הוא/יא מגיע/ה לתכנית.

מועמד/ת, אשר קורסי ההשלמה שעליו/ה ללמוד הם בהיקף העולה על 10 ש"ס, י/תידרש לעבור את כל קורסי ההשלמה שייקבעו לו/ה בציון ממוצע של 85 לפחות במהלך שנה"ל תש"פ כתנאי להגשת מועמדות ללימודי תארים מתקדמים לקראת שנה"ל תשפ"א.

במהלך שנת ההשלמות ביה"ס אינו מעניק מלגה ואינו משתתף בתשלום שכר הלימוד.

ההרשמה ללימודי השלמה תתבצע בין 1.7.2019 ל- 15.8.2019

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות ללימודי השלמה לקראת תואר שני ישלחו את גליון הציונים הסופי ואת אישור הזכאות לתואר ראשון בדואר אלקטרוני לכתובת :  ruthiw@tauex.tau.ac.il

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות ללימודי השלמה לקראת תואר שלישי ישלחו את גליונות הציונים הסופיים ואת אישורי הזכאות של התואר הראשון ושל התואר השני בדואר אלקטרוני לכתובת :  ruthiw@tauex.tau.ac.il

ליעוץ ולפרטים נוספים

רותי וולף  ruthiw@tauex.tau.ac.il  03-6409385