תארים מתקדמים

מידע למועמדים

תואר שני

תואר שלישי

מידע למועמדים

השלמות

השלמות

לימודי השלמה בביה"ס סגול למדעי המוח

התכניות ללימודי התואר השני והשלישי מיועדת לסטודנטים המעוניינים לחקור מנגנונים המעורבים בתפקוד המוח תוך שילוב של גישה בין-תחומית נרחבת המשלבת מחקר מתחומים מגוונים כגון ביולוגיה, רפואה, פסיכולוגיה, פיסיקה, מתמטיקה, כימיה, הנדסה ומדעי המחשב.

התכנית היא רב תחומית ופתוחה לבוגרים מצטיינים שסיימו לימודים במגוון פקולטות: מדעי המוח, מדעי החיים, רפואה, מדעים מדויקים, הנדסה ופסיכולוגיה.

ועדת הקבלה תשקול מועמדותם של בוגרים מצטיינים (90 ומעלה) בכלכלה, פילוסופיה, חינוך ובלשנות.

תכנית ההשלמה תותאם לכל סטודנט/ית עפ"י הרקע איתו הוא/יא מגיע/ה לתכנית.

מועמד/ת, אשר ועדת הקבלה של ביה"ס ממליצה לקבלו/ה ללימודי תואר שני בביה"ס וקורסי ההשלמה שעליו/ה ללמוד הם בהיקף העולה על 10 ש"ס, י/תידרש לעבור את כל קורסי ההשלמה שייקבעו לו/ה בציון ממוצע של 85 לפחות במהלך שנה"ל תשע"ט וי/תתחיל את לימודי התואר השני כסטודנט/ית מן המניין בשנה"ל תש"פ.

במהלך שנת ההשלמות ביה"ס אינו מעניק מלגה ואינו משתתף בתשלום שכר הלימוד.

ההרשמה תיסגר ביום רביעי 25.4.2018 בשעה 16:00

סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לתכנית יבצעו רישום מקוון (לתואר שני) דרך אתר הרישום של האוניברסיטה ויצרפו לרישום את המסמכים על פי הנדרש באתר הרישום

במקביל לרישום באתר יש להגיש למזכירות בית הספר את המסמכים הבאים במייל ובעותק מודפס:

  1. טופס הגשת מועמדות, כולל הצהרת כוונות ובצירוף תמונת פספורט לחץ להורדת הקובץ

  2. קורות חיים כקובץ נפרד

  3. כתובות מייל של שני ממליצים (בתוך טופס הגשת המועמדות).

  4. גיליונות ציונים עדכניים + תעודת "בוגר" או "אישור זכאות לתואר" מקוריים או העתק נאמן למקור מהמוסד בו למדו

  5. מצגת  power point (כמפורט בטופס הגשת המועמדות) – תועבר במייל בלבד.

את כל החומר יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת:  ruthiw@tauex.tau.ac.il

בנוסף יש להביא עותק מודפס של המסמכים (למעט המצגת) לכתובת: אוניברסיטת תל אביב, בניין ווב, קומה 5, חדר 514 ב

לאחר הערכה וסינון ראשוני – חלק מהמועמדים/ות יוזמנו לראיון עם וועדת הקבלה.

המועמד י/תציג בפני הוועדה את המצגת ששלח/ה והוועדה תבחן את הידע שרכש/ה המועמד/ת במהלך לימודים קודמים, את יכולתו/ה להתמודד עם שאלות הדורשות חשיבה יצירתית, יכולת אנליטית, הבנת עקרונות בסיסיים של שיטות מחקר ונושאי עניין כפי שהוגדרו על-ידו/ה במצגת וב -  Research Statement  

משך הראיון הוא כ – 10 דקות.

הראיונות עם ועדת הקבלה יתקיימו בין התאריכים 1.5.2018 ל 8.5.208 ותשובות תישלחנה למועמדים עד אמצע מאי 2018

ליעוץ ולפרטים נוספים

רותי וולף  ruthiw@tauex.tau.ac.il  03-6409385