מרכז לחדשנות בלמידה

Innovative Learning Center

מדע - תעשייה - חדשנות

Science - Industry - Innovation

Sagol faculty

Riva

Prof. Riva Tauman

Sleep Disorders Center, Tel Aviv Medical Center, Faculty of Medicine


03-6974614

Email

Category: Sleep disorders

Research topic:

  • Sleep-disordered breathing in adults and children
  • Maternal sleep during pregnancy and the fetus
  • Insomnia in adults and children

Research methods:

  • Polysomnography
  • Actigraphy
  • Ambulatory sleep studies

Joint projects with other Faculty members in the Sagol School of Neuroscience:

  • Collaboration with Yuval Nir's lab
  • Collaboration with Prof. Nir Giladi and Prof. Talma Hendler